V rámci preventivně výchovné činnosti nabízí spolek SBOR COOBRA z.s. členům branně-bezpečnostních spolků i zájemcům z řad široké veřejnosti následující akce, kurzy a semináře a to jak svoje vlastní, tak doporučené a konané ve spolupráci s partnery spolku. Konkrétní termíny a podmínky účasti jsou dostupné v KALENDÁŘI AKCÍ umístěném na titulní stránce webové prezentace spolku.

 

KURZY A SEMINÁŘE - SBOR COOBRA z.s.

PROJEKT TÉMA DOVEDNOST

VEČERY S COOBROU

1. Když zazní sirény aneb civilní ochrana obyvatelstva v ČR COO-I
2. Zbraně hromadného ničení a možnosti laické ochrany před jejich účinky
COO-I, OMC-I
3. Bezpečnostní analýza rizik a nebezpečí pro ČR  
4. Bezpečnostní (operační) a logistické plány obcí TAKT-I
5. Ochrana měkkých cílů a obecní bezpečnost
OMC-I
6. Nouzové a varovné systémy (SVAR, ARES, COC-7) SPOJ-I

BRANNÝ DEN S COOBROU

Praktické cvičení z oblastí civilní ochrany, přípravy na mimořádné situace a přípravy občanů k obraně státu COO-I, OMC-I, TAKT-I, SPOJ-I, OOP-I

 

DOPORUČENÉ KURZY A KURZY PARTNERŮ

 

PARTNER / PROJEKT TÉMA DOVEDNOST

dp-czechia s.r.o.

Základní střelecký kurz OOP-II
Pokročilý střelecký kurz OOP-III
     

----------

VYSVĚTLIVKY:

Pro členy branně-bezpečnostních spolků je na vybraných kurzech možné získat potvrzení a označení dovedností čí odborností: