Projekt BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA RIZIK OBCE (BARIZO), realizovaný v součinnosti s firmou dp-czechia s.r.o. (bezpečnostní služba) a dalšími partnery SBORu COOBRA z.s., je určen především starostům obcí a hejtmanům.

Projekt se zaměřuje zejména na tyto oblasti:

  • Zpracování komplexní bezpečnostní analýzy rizik obce (kraje), včetně požárních a povodňových rizik
  • Na základě analýzy rizik návrh doporučeného řešení civilní ochrany obyvatelstva v obci
  • Podpora vypracování bezpečnostních (operačních) plánů obcí a krajů (jako doplněk k zákonným krizovým plánům) v návaznosti na projekt COOBRA SECURITAS
  • Prevence, monitoring a ochrana před chemickým a radiačním nebezpečím

_____

Chcete-li finančně přispět na rozvoj tohoto projektu nebo rozšířit naše řady,  PODPOŘTE NÁS v našem úsilí! Za vaši podporu předem děkujeme!