Projekt COOBRA SECURITAS (COOS), realizovaný v součinnosti s firmou dp-czechia s.r.o. (bezpečnostní služba) a dalšími partnery SBORu COOBRA z.s., se zaměřuje zejména na tyto oblasti:

  • realizace civilní ochrany obyvatelstva v obci (zejména v souvislosti s projektem BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA RIZIK OBCE)
  • spolupráce a součinnost se složkami Integrovaného záchranného systému při zajištění obecní bezpečnosti, zejména při nárazových a mimořádných bezpečnostních událostech v obci či kraji
  • preventivně výchovná činnost v oblastech prevence kriminality a ochrany měkkých cílů
  • pořadatelská a obdobná bezpečnostní činnost v obci, např. ochrana osob, důležitých zdrojů a infrastruktury

_____

Chcete-li finančně přispět na rozvoj tohoto projektu nebo rozšířit naše řady,  PODPOŘTE NÁS v našem úsilí! Za vaši podporu předem děkujeme!