Spolek SBOR COOBRA z.s. se ve své činnosti zaměřuje primárně na poskytování následujících aktivit a služeb:

 • preventivně výchovná činnost
 • školení a kurzy z oblasti civilní ochrana obyvatelstva
 • analýza bezpečnostních rizik
 • tvorba specializovaného software a informačních systémů
 • další služby a aktivity

Ve spolupráci se svými partnery spolek SBOR COOBRA z.s. realizuje PROJEKTY COOBRA, zaměřené zejména na oblasti

 • civilní ochrana obyvatelstva
 • ochrana tzv. měkkých cílů
 • bezpečnostní rizika
 • nouzové spojení
 • a další ... podrobněji v sekci .

Primární činnost zajišťuje spolek zejména prostřednictvím členů spolku SBOR COOBRA z.s. ve funkcích:

 • ŠÉFINSTRUKTOR - člen spolku stupně INSTRUKTOR zvolený členskou schůzí spolku jako předseda nebo místopředseda spolku
 • INSTRUKTOR - člen spolku, držitel vyššího stupně odbornosti nebo absolvent VŠ studia v dané oblasti, obvykle absolvent kurzu (ÚHŠ) "Instruktor preventivně výchovné činnosti" apod.
 • ANALYTIK - člen spolku stupně SPECIALISTA zaměřený na analytickou činnost, především v oblasti analýzy bezpečnostních rizik či návrhu software
 • SPECIALISTA - člen spolku, držitel odbornosti v dané oblasti, získané v rámci školení či kurzu SBORu COOBRA z.s. nebo partnerů, obvykle absolvent kurzu "Specialista ochrany obyvatelstva"
 • COORDINÁTOR PROJEKTU - člen spolku, koordinátor projektů COOBRA s odpovídající odborností a zkušenostmi v oblasti projektového řízení, finančního řízení a řízení lidských zdrojů apod.

Prvky organizační struktury SBORu COOBRA z.s.:

 • CENTRUM COOBRA - republikový štáb spolku složený ze Spolkové rady (předseda, místopředsedové, členové výkonného výboru spolku), instruktorů a analytiků s působností na celém území ČR.
 • KRAS COOBRA - KRAjský Sbor COOBRA, složený z Krajské rady (předseda, místopředsedové, členové výkonného výboru KRAS), instruktorů, analytiků a specialistů s působností na území příslušného kraje. Při poskytování služeb v rámci kraje KRAS úzce spolupracuje s partnery a krajskými radami složek Integrovaného záchranného systému (IZS).

Vysvětlivky pojmů a zkratek použitých v organizační struktuře a modelu spolupráce:

 • PO - právnické osoby
 • FO - fyzické osoby
 • IZS - Integrovaný záchranný systém