Zájemcem je fyzická nebo právnická osoba, která má zájem o členství ve spolku SBOR COOBRA z.s. nebo má zájem o další informace (kontakt) ze strany spolku v oblastech působnosti spolku. Členem spolku se zájemce může stát po uhrazení členského příspěvku na účet spolku a projednání členství Spolkovou radou.

Partnerem jsou především právnické osoby (ale i fyzické osoby), spolupracující se spolkem SBOR COOBRA z.s. na aktivitě nebo poskytující spolku finanční (sponzorský) dar či služby na základě smluvního vztahu.

Zájemce nebo partner může podpořit činnost spolku spolku SBOR COOBRA z.s., zakoupením vybraných propagačních symbolů (nášivek, odznaků) a dalších produktů prostřednictví nebo zasláním finančního daru na bankovní účet spolku:

3007072019 / 2010

Chcete-li se stát zájemcem nebo partnerem, vyplňte následující elektronický formulář:

___________________________________________________

SOUHLAS ZÁJEMCE / PARTNERA

___________________________________________________

---

OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zadané osobní údaje zájemce o členství resp. člena spolku jsou zpracovatelem (spolkem SBOR COOBRA z.s.) uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o zpracování osobních údajů č.110/2019 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Zpracovávané osobní údaje zájemce o členství jsou nevyhnutelné k tomu, aby se zájemce o členství mohl stát členem spolku SBOR COOBRA z.s. dle platných Stanov spolku. V případě, že zájemce o členství své osobní údaje neposkytne, nemůže vzniknout jeho členství ve spolku.

S osobními údaji zájemce o členství resp. člena spolku bude zpracovatel nakládat zodpovědně, v souladu s platnou českou legislativou a bude je uchovávat po dobu členství ve spolku. Člen spolku má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Na základě písemné žádosti člena spolku, zaslané na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., je možné získat informace o využití osobních údajů nebo osobní údaje odstranit z databáze, není-li jejich odstranění v rozporu s platnými zákony ČR.

Osobní údaje člena spolku jsou zpracovávány po dobu platnostni členství ve spolku SBOR COOBRA z.s. a jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje členů spolku nejsou poskytovány dalším osobám, vyjma představitelů územních struktur spolku SBOR COOBRA z.s. za účelem zajíštění spolkové činnosti člena a provozování informačního systému spolku SBOR COOBRA z.s. (ISS).

Pro zajištění větší bezpečnosti zadávaných údajů je evidenční formulář umístěn na samostatném serveru (adrese) Centrální evidence s chráněným přenosem dat s využitím SSL certifikátu. Stejně tak evidence a zpracování osobních údajů v informačním systému ISS je chráněno s využitím SSL certifikátu a dalších bezpečnostních prvků.

Při používání webových stránek spolku SBOR COOBRA z.s. nesmí uživatel zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva provozovatele k těmto stránkám. Případná rizika plynoucí uživateli z používání těchto stránek jsou zcela na uživateli a provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky. Ustanovení těchto podmínek, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.

Na webových stránkách spolku SBOR COOBRA z.s. mohou být uvedeny odkazy na internetové adresy, nad nimiž nemá provozovatel kontrolu. Pokud uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných provozovatelů webových stránek.